Ветроенергиен Парк Мургаш

Български|English

София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
office@ecosource-energy.com

Информация за турбините

WinWinD е разработила новаторска вятърна турбина за пазара със своята концепция WWD. Основните стойности на WinWinD включват задоволяване на потребителите и експлоатационна надеждност на изделията, както и полезното сътрудничество, постигнато между потребителите и WinWinD.

На базата на задълбочени технико-икономически изследвания беше създадена концепцията WWD, която позволява производството на електроенергия чрез нов интегриран енергиен агрегат. Базата за проектиране беше ефективност, надеждност и лесна поддръжка, което позволява концепцията WWD да предложи най-икономически ефективното производство през целия си полезен живот, съчетано с най-ниските експлоатационни разходи.