Ветроенергиен Парк Мургаш

Български|English

София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
office@ecosource-energy.com

Проект „Мургаш”

Проект Ветро-Енергиен Парк Мургаш (ВЕП Мургаш)

Ecosource Energy планира изграждането на вятърен парк с мощност приблизително 300 MW в областта около връх Мургаш в Стара Планина. Вятърният парк ще бъде свързан към регионалната електрическа мрежа и ще замени обичайното производство на електроенергия за мрежата на база изкопаеми горива.

Областта се намира на около 30 километра в североизточна посока спрямо София. Най-голямата надморска височина на площадката е 1687м, т.е. - връх Мургаш и 1400-1500 м в най-ниските прилежащи части. Височината в подножието на планината е приблизително 600 м. Потенциалната вятърна енергия на връх Мургаш изглежда обещаваща на базата на съществуващите данни от измерванията. Съгласно отчетените данни от проведените вятърни измервания очакваната средна скорост на вятъра е около 8,5 метра в секунда.

Проектът за Ветро-Енергиен Парк Мургаш предвижда изграждането и експлоатацията на парк от вятърни турбини с обща енергийна производителност от 300 МW, в зоната на връх Мургаш, от фирма Ecosource Energy Ltd. Поради сериозния слънчев потенциал на терена, в момента се проучва възможността за инсталиране на фотоволтаични панели с капацитет от 100 MW.

Ecosource Energy (Ecosource) разработва Вятърната електроцентрала Мургаш, разположена на планински терен на надморска височина в диапазона от 1100 м до 1700 м, на 30 км на североизток от София.

Площадките за генераторите са: най-високата на 1470, а най-ниската до 800 м надморска височина. Това означава, че планираните понастоящем площадки за турбините са с около 200 до 300 м по-ниски от най-високата точка. 

Вятърен парк Мургаш ще бъде разположен на 170 хектара. Земя, която е 100% частна собственост на Ecosource Energy Ltd.

Планирано е развитието на вятърния парк да стане на няколко етапа, при завършването на проекта ще има инсталирани около 150 турбини. За целите на обекта Ecosource са закупили до момента над 8700 декара земя.

Доставчикът на турбините за проекта е WinWind, Финландия. Ще бъдат инсталирани два типа вятърни турбини: WWD-1 (1MW) и WWD-3 (3MW). Фирмата има подписан договор с фирмата доставчик на турбините за доставка и монтаж на съоръженията, с АВВ за изготвяне на системно изследване на Ветро-енергийния парк и връзка с националната електрическа мрежа, с фирма Пойри (Финландия) за анализ на вятъра, ветро-измеравателно оборудване и други консултатски услуги, с фирма Гарад Хасан (Англия) за анализ на ветровите данни.

Сертификат за инвеститор 1-ви класВсички административни и законови изисквания са спазени, Ecosource Energy разполага с всички необходими разрешителни (положително решение по ОВОС, май 2007, промяна на предназначението на земята за първи етап(44 турбини)- ноември 2007., виза за проектиране, февруари 2008 и тнт. Фирмата също така разполага със Сертификат за инвеститор 1-ви клас за този проект, 2006 г. На практика документално са приключени всички необходими процедури, предстоят строителните работи по инсталирането на вятърните турбини. За прокарване на пътища и обработка на терена(два участъка от пътя са завършени, останалите са в процес на работа), фирма Ecosource е осигурила работна група от собствения си машинен парк включваща булдозери, багери, товарачи, камиони, високо проходим транспорт и др. Също така е закупен мобилен бетонов възел, с необходимия капацитет за изграждане на фундаментите на турбините на място.

Фирмата разработва и необходимата документация за изпълнение на процедурата по Съвместно Финансиране JI. Ecosource разполага с „Писмо за Подкрепа” от МОСВ, изготвен е основният документ PDD(Project Design Document). В момента са предприети следващите стъпки от процедурата.


Карти на местността