Ветроенергиен Парк Мургаш

Български|English

София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
office@ecosource-energy.com

Нашите партньори

WWD (Финландия)
доставчик на турбините
www.winwind.fi

Poyry (Финландия)
консултант по анализ на вятъра, консултант по оценка на мощността,
консултант по СИ процедури
www.poyry.com

Garrad Hassan (Великобритания)
консултант по анализ на вятъра
www.garradhassan.com

NexGen (Великобритания)
измервателно оборудване
www.nexgenwind.com

SME Consult (България)
местни услуги на измервателно оборудване
www.smewind.com

Encon (България)
Български представител на фирмата доставчик
www.enconservices.com

ABB Power Systems (Германия и България)
изграждане на електрически подстанции и свързване с мрежата, електрически проучвания
www.abb.com

Можем да предоставим подписани договори с всички споменати по-горе компании.