Ветроенергиен Парк Мургаш

Български|English

София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
office@ecosource-energy.com

Оценка на влиянието върху околната среда

Докладът за оценка на влиянието върху околната среда на инвестиционно предложение за комплекс вятърна електроцентрала в района на връх Мургаш в землището на села Желява, Елешница и Чурек (януари, 2007 г.) може да изтеглите от по-долу, заедно с условията и клаузите, предвидени в Положително решение на оценка на влиянието върху околната среда (Решение No. 1-2/2007) на Софийския районен инспекторат по околната среда и водите, целящ намаляване или отстраняване на отрицателното въздействие върху околната среда на проекта до приемливо ниво.