Ветроенергиен Парк Мургаш

Български|English

София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
office@ecosource-energy.com

Измервателна кампания и
анализ на вятъра

Измервателна кампания за потенциала на вятъра на площадката беше проведена от Ecosource Energy, заедно с NexGen (Великобритания), доставчик на мачти и измервателно оборудване, SME Consult (България), местен доставчик на измервателни услуги, Garrad Hassan (Великобритания) и Poyry (Финландия) – анализ на данни и заключение. Ecosource Energy разполага с данни, съхранени на електронен носител, за вятъра за повече от 3 години.

Въз основа на тази информация беше направен анализ на вятъра на площадката, при изчислена оценка на производителността на енергията, създадена е карта на вятъра на площадката и бяха определени точните места на първите 50 турбини.

Тези налични данни бяха използвани също и за процедурите Съвместно Финансиране(СФ), които Ecosourse стартира, и за създаването на PDD (Документ за проект на обекта), необходим за тези процедури.