Ветроенергиен Парк Мургаш

Български|English

София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
office@ecosource-energy.com

Техника

Екипът на Ecosource Energy Ltd. разполага с всички необходими технически средства и ресурси за изграждане на съответните 12,5 kм планински и11 kм. вътрешни пътища, което ще позволи транспортирането на  всички генератори и съоръжения, и освен това изливането на фундаментите и всички допълнителни строителни работи.

За изграждането на фундаментите на турбините е закупен специален мобилен бетонов възел, съобразен с изискванията за непрекъснато изливане на цимент при конструкцията на всеки фундамент.

 

За техническата поддръжка на оборудването и мачтите, служителите на Ecosource Energy осигуряват двадесет и четири часов мониторинг и контрол на инсталациите.

При условия на надморска височина 1700 м, компанията предоставя удобство на работа и живот на служителите си в специално построени къща и допълнителни постройки, разположени близо до мачтите.